Tuleeko kiinteistöltäsi salaoja- ja rännivesiä jätevesiviemäriin?

 

Nyt on korkea aika kurkistaa omaan jäteveden tarkistuskaivoon ja katsoa, että tuleeko sinne myös salaoja- ja hulevesiä. Niitä ei pitäisi jätevesiviemäriin laskea. Valmiiksi puhtaita vesiä ei ole järkevää pumppailla pitkin jätevesiverkostoa ja kuormittaa jätevedenpuhdistamoa. Hulevedet aiheuttavat jatkuvasti kustannuksia ja taksojen korotuspaineita. Vesihuoltolaitoksilla on oikeus periä hulevesistä korotettua jätevesitaksaa, joka tulee kyllä ajan myötä kalliimmaksi kuin tilanteen korjaaminen.

Kun salaojat on kiinteistöllä kytketty jätevesiviemäriin, niin se tarkoittaa myös, että jäteveden padotustilanteessa jätevesi pääsee salaojaputkistoihin tukkien niitä ja aiheuttaa haju yms. haittoja. Pois silmistä, pois mielestä ei tässä vaan toimi.

Annamme mielellämme ohjeita niitä pyytäville. Hulevesien johtaminen katualueilla kuuluu kaupungille ja sieltäkin saa varmasti ohjeita ongelman ratkaisemiseksi vaikkapa rakennustarkastajalta.

Kiinteistön omistajan vaihdoksen tilanteessa tulemme tuonkin asian tarkastamaan ja antamaan siitä tarvittaessa korjauskehoituksen. Meidän jätevesiverkosto alkaa olla niin hyvässä kunnossa, että nuo kiinteistöiltä tulevat hulevedet ovat suurin vuotovesikohde. Ne rasittavat esimerkiksi meidän pumppaamoja, joissa virtaamat nousevat näin keväisin hyvinkin kaksinkertaisiksi noiden vuotovesien vuoksi. Samalla nousee tietysti myös pumppaus- ja huoltokustannukset puhdistamon prosessista puhumattakaan.

Ari Haikarainen

Vesihuoltopäällikkö

Pieksämäen Vesi Oy

044-5882575