Hinnasto ja laskutus

Vedestä, jätevedestä ja verkostoon liittymisestä perittävillä maksuilla katetaan kaikki vesihuollon kustannukset. Näitä ovat muun muassa:

  • veden hankinta
  • puhtaan veden ja jäteveden puhdistaminen ja jakelu
  • vesihuoltolaitosten sekä verkostojen rakentaminen, kunnossapito ja saneeraus
  • investoinnit
  • rahoituskulut

Perusmaksu määrätään liittymäkohtaisesti ja perusmaksukertymällä katetaan verkostojen ylläpitokustannuksia.

Käyttömaksut 1.1.2024

Vesi 1,95 € (alv 0 %) 2,42 € (alv 24 %)

Jätevesi 3,42 € (alv 0 %) 4,24 € (alv 24 %)

Perusmaksut 1.1.2024

Perusmaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan ja se laskutetaan erikseen veden ja jäteveden osalta. Hinnastossa kokonaishinta/vuosi, josta veden osuus 0,5 ja jäteveden osuus 0,5

– Omakotitalo 138,12 € (alv 0 %), 171,27 € (alv 24 %)

– Vapaa-ajan asunnot, osa teollisuusrakennuksia 279,72 € (alv 0 %), 346,85 € (alv 24 %)

– Rivitalot, liikerakennukset 481,68 € (alv 0 %), 597,28 € (alv 24 %)

– Kerrostalot, maatalousrakennukset, julkiset rakennukset 962,04 € (alv 0 %), 1192,93 € (alv 24 %)

– Paljon vettä käyttävät teollisuusrakennukset, suuret liikerakennukset 1925,40 € (alv 0 %), 2387,50 € (alv 24 %)

Muut palvelumaksut: (sis. alv. 24 %)

Tuntiveloitus:
– Asentaja 80,60 €
– Työnjohto 93 €
Normaalin työajan ulkopuolella tehtäviin työtuntihintoihin lisätään 100 %.

Vesimittarin tarkistusmaksu asiakkaan pyynnöstä 161,20 €

Liittymän sulkeminen 80,60 €

Liittymän avaus 80,60 €

Vesimittarin luentamaksu 80,60 €

Asiakkaasta johtuva vesimittarin vaihto (esim. jäätyminen tms.) laskutetaan todellisten kulujen mukaisesti, mittarin hinta + tuntiveloitus.

Vesimittarilukeman ilmoittamatta jättäminen 62 €

Maksukehotus 5 €

Tonttijohtojen rakentamismaksut(valmiiksi rakennetut liittymät):

– vesijohtoliittymä 372 €

– viemäriliittymä 310 €

Liittymismaksut linkistä: PIEKSÄMÄEN VEDEN LIITTYMISMAKSUT

Liittymismaksut koskevat kaikkia uudisrakentajia. Maksut määräytyvät rakennuspinta-alan ja rakennustyypin perusteella tai erikseen aluekohtaisesti määritellyllä hinnalla. Esim. omakotitalo 100-250 m2: liittymismaksu 4000€.

Liittymismaksuista saatte tarkempaa tietoa Pieksämäen Veden toimistosta.

 

Laskutus

Pieksämäen Vesi laskuttaa kuluttajiaan neljä kertaa vuodessa. Vesilaskujen eräpäivät ovat helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. Yhteen arviolaskuun sisältyy tasauslasku.

Käytössämme on sähköinen laskutus. Voitte vaihtaa paperilaskunne e-laskuksi omassa verkkopankissanne.

Vesimittareiden luenta:

Vesimittarin luentakortit postitetaan kerran vuodessa seuraavasti:

Lokakuu:  kantakaupunki ja Hirvipohja (Luenta siirtynyt vuodenvaihteesta syys-lokakuun vaihteeseen)

Maaliskuu: Naarajärvi, Jäppilä, Virtasalmi, Nenonpelto, Partaharju ja haja-asutusalueet

Lukeman voitte ilmoittaa meille Kulutus-Webin kautta tai postittamalla luentakortin kantaosan.

 

Kiinteistön omistajan tulee ilmoittaa Pieksämäen Veden toimistoon kaikista kiinteistössä tapahtuvista vesi- ja jätevesilaskutukseen kohdistuvista muutoksista, kuten nimen ja osoitteen muutokset, omistajan vaihdokset ja veden kulutuksessa tapahtuvat merkittävät muutokset.

VUOTOHYVITYKSET JÄTEVEDEN OSALTA
Vesilaitos voi harkita vesilaskun hyvitystä hukkaan menneestä vedestä tilanteessa, jossa asiakkaan kiinteistössä on sattunut vaikeasti havaittava vesivahinko ja jossa vuotovedet eivät ole päätyneet viemäriin. Vapautus voidaan myöntää ainoastaan jäteveden käyttömaksusta. Muista maksuista ei myönnetä vapautusta.

Hyvitys vesivuodosta voidaan myöntää harkinnan perusteella sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas voi näyttää vahingon toteen ja jossa vesimäärä on huomattava. Hyvitys myönnetään takautuvasti enintään yhden vuoden pituiselta vuotoajalta. Aika lasketaan siitä, kun vuoto on korjattu. Anomus hyvitykseen on tehtävä kirjallisena vuoden sisällä vuodon havaitsemisesta.
Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut vesilaitoksen pyytämää vesimittarin lukemaa vuosittain, ei vuotoveden määrää voida arvioida luotettavasti, ja siinä tapauksessa hyvitystä ei voida myöntää.
Vesilaitos ei myönnä vapautusta vuodoista, jotka johtuvat asiakkaan viallisista vesijohtolaitteista kuten hanoista, wc-pytyistä tai kastelujärjestelmistä. Myöskään uima-altaiden, paljujen täyttöön tai pihan kasteluun käytettyjä vesiä ei hyvitetä.