Uusi asiakas

Oman kodin rakentamisen perusteita on toimiva vesihuolto. Taajama-alueella on yleensä Pieksämäen Veden omistama vesi- ja jätevesiverkosto lähellä ja siihen liittyminen on edullista. Uusilla asemakaava-alueilla on verkosto rakennettu jo valmiiksi tontin rajalle, ettei katua tarvitse enää kaivaa auki. Runkolinjasta valmiiksi tontinrajalle rakentamisesta peritään kustannuksiin perustuva tonttijohtomaksu. Juridinen liittymispiste on aina runkolinja eli ns. tonttijohto venttiileineen on kiinteistön omistajan.

Verkostoamme on myös taajaman ulkopuolella ja haja-asutusalueella on myös osuuskuntien verkostoja, joihin liittymisestä vastaavat osuuskunnat.

 

Suunnittelun lähtötiedot

Vesi- ja jätevesijohtojen saatavuus ja korkeudet pitää selvittää ennen rakennushankkeen käynnistämistä. Tiedot johtojen sijainnista saat Pieksämäen Veden verkostopäälliköltä Mika Elorannalta, puh. 040 574 3226, mika.eloranta@pieksamaki.fi. Hänen poissa ollessa Sari Pasinmaalta, puh. 044 588 2503, sari.pasinmaa@pieksamaki.fi, häneltä saat tulevan rakennuksen kokoon perustuvan liittymismaksunkin selville.

Etenkin kellarillisia ratkaisuja suunnitellessa on tärkeää tietää jätevesiviemärin padotuskorkeus, jonka alapuolella olevat tilat on varustettava pumppaamolla.

Vesimittarin on oltava helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa. Se suojataan jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta. Vesimittaritilassa tulee olla lattiakaivo.

 

Liittymishakemus

Liittymishakemusta varten tarvitset LVI-suunnittelijan tekemän vesi- ja viemärijohtojen asemapiirroksen. Asemapiirroksessa tulee esittää vesi- ja viemärijohtojen koko- ja korkeustiedot sekä liittymiskohta. LVI-asemapiirustus liitetään liittymishakemukseen.

Liittymishakemus

 

Liittymis- ja käyttösopimus

Toimita liittymishakemus ja LVI-asemapiirros Sari Pasinmaalle, sari.pasinmaa@pieksamaki.fi. Hakemuksen perusteella laadimme liittymis- ja käyttösopimuksen.

Sopimus on tehtävä ennen kiinteistön liittämistä Pieksämäen Veden verkostoihin.

 

Liittymismaksut

Liittymisen maksut koostuvat itse liittymismaksusta sekä tonttijohdon rakentamismaksusta.

Kiinteistön liittymismaksu perustuu kiinteistön kerrosalaan ja käyttötarkoitukseen.

Liittymismaksu vaihtelee alueittain.

PIEKSÄMÄEN VEDEN LIITTYMISMAKSUT

Yleiset_toimitusehdot

 

Tonttijohtojen rakentaminen

Jos ko. tontilla ei ole valmiiksi tontin rajalle tehtyä liittymää, on se rakentajan kustannuksellaan tehtävä. Tällöinkin liitoksen runkovesijohtoon tekee Pieksämäen Veden asentaja valmiiseen kaivantoon laskutyönä. Viemäriliitoksen pystyy yleensä tekemään ammattitaitoinen putkiliikkeen asentajakin. Vesijohtoliitoksen tekemisen voi tilata liittymissopimuksen tekemisen jälkeen numerosta 050 324 3140.

 

Vesimittarin tilaus

Pieksämäen Vesi asentaa vesimittarin, kun liittymis- ja käyttösopimus on tehty, sopimuksessa mainitut maksut on maksettu ja kiinteistön vesijohdot on käyttökunnossa. Paikkakunnan omille putkiliikkeille on myös annettu oikeus asentaa mittari, jonka kuitenkin toimittaa ja omistaa Pieksämäen Vesi.

Rakennustyön aikaista vettä ei laskuteta.

 

Sadevesiviemäreistä vastaa Pieksämäen kaupungin kunnallistekniikka osasto ja tietoja niistä saa katupäälliköltä. Sadevesiputkiin liittyminen vaatii oman lupansa kaupungilta.

Katualueella kaivamiseen vaaditaan aina kaupungilta ns. kaivulupa, jonka myöntää katupäällikkö. Siihen voidaan tarvita myös työnaikaisen liikenteenohjauksen suunnitelma. Ennen kaivua pitää selvittää myös kaapelit kaivualueella. Kaivaja huolehtii myös kaivannon kunnossapidosta lopulliseen päällystykseen saakka. Kaivulupa vaaditaan kaikkeen katualueella tapahtuvaan kaivutyöhön, vesi- ja viemäriliittymään, sadevesiliittymään, aluelämpöliittymään sekä kaapelikaivuihin. Tarkemmat kaivannon täyttö ym. ohjeet saa katupäälliköltä.

Kaivu_louhinta_hakemuslomake 2014