Uusi asiakas

Oman kodin rakentamisen perusteita on toimiva vesihuolto. Taajama-alueella on yleensä Pieksämäen Veden omistama vesi- ja jätevesiviemäriverkosto lähellä ja siihen liittyminen on edullista. Uusilla asemakaava-alueilla on verkosto rakennettu jo valmiiksi tontin rajalle, ettei katua tarvitse enää kaivaa auki. Runkolinjasta valmiiksi tontinrajalle rakentamisesta peritään kustannuksiin perustuva tonttijohtomaksu. Juridinen liittymispiste on aina runkolinja eli ns. tonttijohto venttiileineen on kiinteistön omistajan.

Verkostoamme on myös taajaman ulkopuolella ja haja-asutusalueella on myös osuuskuntien verkostoja, joihin liittymisestä vastaavat osuuskunnat.

Vesi- ja jätevesiviemärijohtojen saatavuus ja korkeudet pitää selvittää ennen rakennushankkeen käynnistämistä. Tiedot johtojen sijainnista saat Pieksämäen Veden Verkostopäälliköltä Ari Haikaraiselta, puh. 0445882575 tai mieluimmin s-postilla ari.haikarainen@pieksamaki.fi. Hänen poissa ollessa kannattaa kääntyä Tarja Laitisen puoleen 0445882503, häneltä saat tulevan rakennuksen kokoon perustuvan liittymismaksunkin selville.

Etenkin kellarillisia ratkaisuja suunnitellessa on tärkeää tietää jätevesiviemärin padotuskorkeus, jonka alapuolella olevat tilat on varustettava pumppaamolla.

Kun lvi-suunnittelija on suunnitellut vesi-ja viemärijohdot ja laatinut niistä asemapiirroksen niin sen kanssa voi Tarja Laitisen luona tehdä vesisopimuksen. Aikanaan, kun rakennus on siinä vaiheessa, että vesimittari voidaan asentaa, tulee Veden asentaja sen asentamaan. Rakennustyön aikaista vettä ei laskuteta. Paikkakunnan omille putkiliikkeille on myös annettu oikeus asentaa mittari, jonka kuitenkin toimittaa ja omistaa Pieksämäen Vesi.

Jos ko. tontilla ei ole valmiiksi tontin rajalle tehtyä liittymää, on se rakentajan kustannuksellaan tehtävä. Tällöinkin liitoksen runkovesijohtoon tekee Pieksämäen Veden asentaja valmiiseen kaivantoon laskutyönä. Viemäriliitoksen pystyy yleensä tekemään ammattiaitoinen putkiliikkeen asentajakin. Vesijohtoliitoksen tekemisestä on syytä sopia asentajiemme kanssa pari, kolme päivää aiemmin. He antavat tarvittaessa lisäohjeita kaivannon tekemiseksi.

Liittymishakemus

Yleiset_toimitusehdot

PIEKSÄMÄEN VEDEN LIITTYMISMAKSUT

Sadevesiviemäreistä vastaa Pieksämäen kaupungin kunnallistekniikka osasto ja tietoja niistä saa katupäällikkö Mika Ukkoselta. Sadevesiputkiin liittyminen vaatii oman lupansa kaupungilta.

Katualueella kaivamiseen vaaditaan aina kaupungilta ns. kaivulupa, jonka myöntää kaupungin insinööri. Siihen voidaan tarvita myös työnaikaisen liikenteenohjauksen suunnitelma. Ennen kaivua pitää selvittää myös kaapelit kaivualueella. Kaivaja huolehtii myös kaivannon kunnossapidosta lopulliseen päällystykseen saakka. Kaivulupa vaaditaan kaikkeen katualueella tapahtuvaan kaivutyöhön, vesi- ja viemäriliittymään, sadevesiliittymään, aluelämpöliittymään sekä kaapelikaivuihin. Tarkemmat kaivannos täyttö ym. ohjeet saa katupäällikkö Mika Ukkoselta.

Kaivu_louhinta_hakemuslomake 2014