Veden laatu

 

Kantakaupunki, Naarajärvi, Vaalijala, Partaharju sekä Jäppilä

Tällä hetkellä vesi toimitetaan tälle alueelle normaalitilanteessa Tuopunkankaan ja Matoniemen  sekä Naarajärven vedenottamoilta. Veden pH on 8,0 – 8,5 ja kovuus on 3 – 4 dH:n välillä, eli vesi on pehmeää.

 

Virtasalmi ja Montola

Virtasalmelle ja Montolaan vesi tulee nykyään kokonaan (200m3/vrk) kaupungista, eli se on Tuopunkankaan ja Matoniemen vettä. Kulutushuippujen aikana otetaan vesi alavesisäiliöstä, joka on rakennettu Montolan vedenottamolle ja siinäkin siis käytetään kaupungista tulevaa vettä. Kaivoksen vettä käytetään vain poikkeustapauksissa.

 

Haapakoski

Haapakoskella on oma vedenottamo, jossa pH on 6,9 ja kovuus 1,1, eli vesi on hyvin pehmeää.

Poikkeustilanteissa, jolloin joudutaan käyttämään varavedenottamoita ei veden laatu olennaisesti muutu.

 

Veden kovuuden vaikutus kodinkoneissa

Pehmeästäkin vedestä saostuu hieman kalkkia pitkään keitettäessä. Tässä ohjeita kodinkoneiden hoitoon:

 

ASTIANPESUKONEET:

Yleensä pehmennyssuolaa ei tarvitse käyttää. Noudata kuitenkin laitevalmistajan ohjeita. Jos koneeseen kertyy kalkkia, pese ohjelma läpi ilman astioita käyttäen pesuaineen tilalla sitruunahappoa,jota saa apteekista.

 

PYYKINPESUKONEET:

Ota huomioon veden kovuus annostellessasi pyykinpesuaineita. Katso ohjeet pesuainepaketista. Myös pyykinpesukoneen voi välillä pestä tyhjänä 90 asteessa ja laittaa pesuainelokeroon 5 ruokalusikallista sitruunahappoa.

 

KAHVIN- JA VEDENKEITIN:

Käsittele kahvin- ja vedenkeitin määräajoin keittämällä talousetikka- (1/4 etikkaa ja 3/4 vettä) tai sitruunahappoliuosta (noin ruokalusikallinen litraan vettä) laitteen läpi, jonka jälkeen keitä 2-3 kertaa vettä ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön.

 

Veden kovuus:

dh                              mmol/l                        kuvaus

0-2,1                         < 0,38                            Hyvin pehmeä

2,1-4,9                      <0,88                             Pehmeä

4,9-9,8                      <1,77                             Keskikova

9,8-21                       <3,8                               Kova

yli 21                                                                Hyvin kova

Veden kovuus eli kalsiumin (kalkki) ja magnesiumin määrä vedessä ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (dh) tai millimooleina (mmol/l). 1dh =0,18 mmol/l.

Yhteenveto riskiarvioinnista ja valvontatutkimusohjelmasta

Pieksämäen Vesi Oy:n talousveden omavalvonta ja valvontatutkimusohjelma on päivitetty yhteistyössä terveydensuojelun kanssa vuoden 2020 alussa. Terveydensuojelulain mukaan talousvedenlaadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Pieksämäen Veden riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan- periaatteen mukaisesti. WSP on päivitetty viimeksi v 2022 alussa.
Talousvedenlaatua seurataan tutkimusohjelman mukaisesti näytteitä vedenottamoilta, vedenkäsittelylaitoksilta sekä verkostosta. Lisäksi näytteitä otetaan mm. aina ennen uuden rakennetun verkosto-osuuden käyttöönottoa. Näytteet analysoidaan ulkopuolisessa akreditoidussa laboratoriossa. Vesilaitosten ja vedenkäsittelyn toimintaa seurataan ja ohjataan myös erilaisten jatkuvatoimisten mittausten ja automaatiojärjestelmän avulla.
Vedenlaatua tarkkaillaan Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksessa 1352/2015 säädettyjen lukuisten muuttujien osalta. Riskiarvion perusteella tihennettyä tarkkailua ei tarvita, mutta mikrobiologista laatua tutkitaan tihennetysti sekä vedenkäsittelylaitoksilla että vesitorneissa ja verkostossa. Riskiarvioinnissa ei ole ilmennyt sellaista, että erilaisten kemiallisten muuttujien tutkimustiheyttä olisi syytä tihentää aikaisemmasta viiden vuoden välein tehtävästä.

Talousvesitutkimuksia:

Pieksämäen Vesi, Haapakosken VO 140524, alustavat tulokset

Pieksämäen Vesi, Haapakoski, verkostoveden valvontatutkimus 140524

Pieksämäen Vesi, Kukkarojärven VO 140524, alustavat tulokset

Pieksämäen Vesi, Matoniemen VO 140524, alustavat tulokset

Pieksämäen Vesi, Naarajärven VO 140524, alustavat tulokset

Pieksämäen Vesi, valvonta verkosto, Ravintokeskus 140524

Pieksämäen Vesi, verkosto, Avopalvelukeskus Peltokartano 140524

Pieksämäen Vesi, verkosto, Latomo 140524

Pieksämäen Vesi, verkosto, Moilas Kahvila 140524