Padotuskorkeus

Yleisten toimitusehtojen kohdan 3.2 mukaisesti:

Laitos määrittelee sopimuksessa kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta. Mikäli laitos ei sopimuksessa ole määritellyt liittyvälle kiinteistölle erikseen padotuskorkeutta, on jätevesiviemärin padotuskorkeus erillisviemäröinnissä viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttiviemärin liittymäkohdassa + 1000 mm.

Mikäli kiinteistössä on viemäröityjä, padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa yleisten toimitusehtojen mukaisesti padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. Asiakkaan tulee suojata padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilansa vahinkojen välttämiseksi.

Yleiset_toimitusehdot