Pieksämäen Veden ”Poteroiden jälkihoito”

Viime syksyn ja talven aikana syntyneitä kaivantoja hoitaa tilauksestamme Kivi -ja Laatta Tyrväinen. Kari huolehtii kaivantojen pohjatyöt ennen asfaltointia ja kaivantojen kunnossapidon ennen sitä. Kari tekee myös reunakivi yms. viimeistelytyöt noissa kohteissa.

Joku jo Pieksämäen Lehdessä asiaa ihmetteli, olisi voinut kyllä kysyä myös meiltä suoraan. Asfaltointeja ei valitettavasti voi talvella tehdä, eikä ennen asfalttiasemien aukeamista. Eduksi on kyllä usein myös se, että kaivantoa ei päällystetä heti, vaikka se joskus voisi olla mahdollistakin. Tiivistämisestä huolimatta kaivanto aina painuu ja pinnasta tulisi huono, jos tuon kanssa hätäiltäisi. Iso osa syksyisistä, päällystämättömistä  kaivannoista kaduilla ei ole yksinomaa meidän, vaan esim, Myllykadun työt ovat kaupungin pyynnöstä, asematunnelityömaan vuoksi tehdystä yhteiskaivannosta Savon Voiman kanssa. Ratakadun puolella on ko. projektin työt vielä käynnissä.

Asfaltoinnit on kyllä tilattu heti ensimmäiseen aaltoon, kuten joka vuosi, heti kun asemat aukeavat, riippuen kuitenkin asfalttimiesten aikatauluista. Niistä ei siis tarvitse olla huolissaan!

Ari Haikarainen

Pieksämäen Vesi Oy