Tiedotusta tarkennetaan!

Mailmantilanteesta johtuen tarkistamme tiedotusstrategiaamme hieman. Kaikki sellainen aineisto on sivuiltamme poistettu, josta voisi olla hyötyä jollekin ulkopuoliselle. Jatkossakin tiedotus toimii akuuteissa vuoto yms. tilanteissa kuten ennenkin. Niissä tilanteissa ei vain julkaista karttoja tms. Siitä voi kuitenkin olla varma, että kaikki terveyteen ja veden laatuun kohdistuvat tiedotteet julkaistaan kuten ennenkin ja nopeasti. Tietoja saa meiltä edelleen puhelimitse tai käymällä toimistollamme.

Meillä on tehty ja on tekeillä erilaisia varautumiseen liittyviä toimia, joilla turvaamme vedentoimituksen ja jäteveden käsittelyn mahdollisimman hyvin. Teemme tässä tilanteessa yhteistyötä eri viranomaisten kesken.

Ari Haikarainen

Pieksämäen Vesi Oy

Vesihuoltopäällikkö