Kevätvesiä?

On sellainen aika, että vedet ovat valloillaan! Kaupunkialueellekin tulee keväisin tulvia, jotka johtuvat siitä, että maa ja sadevesikaivot ovat jäässä. Tulvien seurauksena myös jätevesiverkostoon joutuu ylimääräistä, sinne kuulumatonta vettä. Sade- tai sulamisvesiähän ei missään tapauksessa saa johtaa jätevesiverkostoon, mutta niin kuitenkin tehdään meidän kiusaksi. Sade-, sulamis- ja salaojavedet kuormittavat meidän puhdistamoa ja pumppaamoja aivan turhaan. Lisääntyvät vesimäärät heikentävät puhdistamon toimintaa eikä siitä luonto tykkää! Jokaisen kiinteistönomistajan on syytä tarkastella mökkinsä vesijärjestelyjä, että onko kiinteistö varmasti liitetty hulevesijärjestelmään ja katto-,piha- ja salaojavedet johdettu sinne eikä jätevesiverkostoon? Monilla vesilaitoksilla on hulevesien johtamisen vuoksi siirrytty niiden kohdalla korotettuun jätevesitaksaan, eikä se ole edullisin tie hoitaa tuo ongelma.

Hulevesiverkostoa ei aina ole joka paikassa saatavilla ja silloin pitää olla yhteydessä kaupungin tekniseen virastoon että laittaisivat hulevesiasiat kuntoon. Kaikesta huolimatta vesien johtaminen ei aina korkeuksiensa vuoksi onnistu painovoimaisesti vaan tarvitaan pieni pumppu. Ohjeita ja apua saa kyllä kaupungilta vaikkapa rakennusvalvonnasta!