Tuuli aiheuttaa sähkökatkoja paineenkorotuksille ja sitä myöten myös vesikatkoja sekä paineen alenemia. Vikoja korjataan sitä mukaa kun keretään ja sähköyhtiöt linjojaan korjailee. Odotamme tuulen tyyntymistä ja sähköjen palatumista, muuta ei tässä vaiheessa pystytä tekemään. Osa laitteistamme on varmistettu varavirralla, muttei …

Vesikatkoja! Lue lisää »

9.9..2020 Tapolantien viemärisaneeraus on saatu päätökseen. Katu jätetään tältä vuodelta vielä päällystämättä koska huolellisesta tiivistämisestä huolimatta pintaan tulee talven aikaan painumia. Parempi päällyste saadaan keväällä. Alueella korjaillaan vieä muutamia kaivoja ja kansistoja kun niillä kulmilla ollaan. Ensi viikolla siirrytään Normekin …

Tapolantien viemärisaneeraus Lue lisää »

Klo 15:28 Homma on meidän osalta valmis, Skanska pääsee jatkamaan saarekkeen rakentamista ja päällystetöitä omalla aikataululla. Tuo palopostin ja putkien vaihto näin viimetingassa oli kyllä valtava ponnistus kaikkine vastoinkäymisineen. Hienosti porukka taas venyi äärimmilleen ja nyt on ansaittu lepo kyllä …

Vesikatko Kauppakadulla! Lue lisää »

Vielä tänään ja huomenna korjaillaan noita vanhoja jätevesikaivoja että päällystemiehet pääsevät jyrsimään asfalttia. Vanhoja kaivoja oli korotettu ajan mittaan (60-70-luvulla) helpoimman kautta tiilisin korotuksin. Näiden kaivojen kansistoja ei voi jyrsintää varten laskea jyrsintason alapuolelle, eikä ne sitä kestäisikään. Tiilikorotukset poistetaan …

Keskuskadulla korjaillaan vielä kaivoja päällystyksen vuoksi Lue lisää »