WSP

Pieksämäen Vesi Oy on laatinut terveydensuojelulain 20§ 3 momentin mukaisen riskienarvioinnin ja hallintasuunnitelman WSP (Water safety Plan). Suunnitelman on hyväksynyt Keski-Savon ympäristötoimi 31.1.2022. Suunnitelmassa on kartoitettu vesihuollolle mahdollisesti aiheutuvat riskit ja varustauduttu niiden torjumiseksi.

WSP:n laatiminen on tehty Pieksämäen Vesi Oy:n omana työnä vuoden 2021 aikana yhteistyössä Keski-Savon ympäristötoimen kanssa. Vesihuollossa on varauduttu mahdollisimman monipuolisesti kaikkiin tunnettuihin uhkiin ja kehitetään työtapoja ja menetelmiä takaamaan mahdollisimman hyvän veden laadun. Mm. Korona-pandemia ja siihen varautuminen aiheuttaa monia erikoistoimia vesihuollossa.

Suunnitelmaa päivitetään tarpeen niin vaatiessa ja olosuhteiden muuttuessa.

Ari Haikarainen

Verkostopäällikkö

Pieksämäen Vesi Oy