Voimapolun viemäriremontti

Heinäkuun lopulla, kunhan avainhenkilöt ovat lomansa pitäneet, aloitamme Voimapolun viemärin remontin. Voimapolun viemäri, joka laskee Aapontien pumppaamolle on suuren maakasan alla painunut lähes umpeen ja on kiireellisesti korjattava. Ongelma ratkaistaan siten, että viemäri käännetään Voimapolun itäpuolella olevan tontin poikki läheiselle pumppaamolle ja pumppaamon painelinja liitetään suoraan jätevedenpuhdistamolle menevään painelinjaan. Näin saadaan nuo ongelmakohdat ohitettua. Tontin maanomistaja on kaupunki ja osa uudesta linjasta kulkee yksityisen maalla ja häneltä on viemärin tekemiseen saatu lupa. Jätevesipumppaamon pumppuja pitää vähän suurentaa että ne jaksavat pumpata puhdistamolle saakka.

Liikennejärjestelyjä joudutaan hieman jossain vaiheessa tekemään kun tuo pumppaamo on näkemältään hankalassa paikassa. Tuossa on korjauksesta hätäinen luonnos jota tarkennetaan vielä ennen työn aloittamista maastotiedoilla ja viemärikoroilla.

Työ kestänee kuukauden verran.