Verkoston huolenpitoa

Naarajärvellä, kuin myös koko verkostomme alueella kunnossapidämme verkostoa ja kehitämme sitä niin, että mahdolliset korjaus ja muutostyöt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa asiakkaillemme. Verkostossa kunnostetaan vanhoja venttiileja, vaihdetaan venttiilejä ja lisätään tarpeen mukaan uusia. Myös paloposteja, jotka ei siis ole vain palokuntaa varten vaan ne toimivat myös huuhteluposteina, mahdollisina desinfiointipaikkoina, vedenjakelupaikkoina ja myös viemärien huuhtelussa veden ottopaikkoina. Verkostossa on putket kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta noissa erikoisosissa on ikääntyminen enemmänkin vaikuttanut.

Esimerkki Naarajärven verkoston kehittämisluonnoksesta:

Tässä esimerkki asentajamme Henri mönttisen suunnittelemasta verkostokehitystarpeesta Vilhulantien alueella. Näitä toimia vielä pohditaan ja töitä synkronoidaan muihin töihin niin, että suunnitelma voidaan toteuttaa taloudellisesti ja mahdollisimman vähin haitoin asiakkaille.

Joka puolella verkostoa (500km) on tulevaisuudessakin kehittämistarpeita ikääntymisen ja tekniikan kehittymisen myötä. Virtaamamittauksien rakentaminen on yksi asia, joka huomioidaan ja hyödynnetään verkoston ylläpidossa. Tulevaisuudessa, kun saadaan vesimittaritietoja ja virtaamatietoja yhdistettyä ja ohjelmallisesti hyödynnettyä, voidaan verkostoa hallita entistä tehokkaammin ja esim. paikallistettua vuotoja nopeammin mallinnuksen avulla.

Verkoston kunnossapidossa ja rakentamisessa huomioidaan erityisesti myös poikkeustilanteet. Esimerkiksi tänä talvena jatkettava Kukkarojärven syöttöjohdon rakentaminen tähtää juuri siihen, että vaikka yksi vedenottamoistamme joutuisi syystä tai toisesta pois pelistä, esimerkiksi huollon ajaksi, pystymme toimittamaan riittävästi hyvää ja laadukasta vettä verkostoomme. Meillä on vedenottamoita useita, mutta ne ovat kaikki hyvin tarpeellisia, etenkin kun pohjavesitilanteet muuttuvat. Yritämme olla aina askeleen edellä tilanteiden syntymistä.

Pieksämäen Vesi Oy rakentaa ja kunnossapitää verkostot ja laitokset omana työnä. Tämä antaa samalla myös parhaan asiantuntemuksen, jota voidaan hyödyntää myös pikaisissa korjaustoimissa. Esimerkiksi vuotokorjaus on tapahtuma, jossa on aina läsnä suuri riski, jos asioita ei tehdä oikein. Oma, kokenut asennusporukka tuttuine kaivurimiehineen selviää vuotokorjauksista erinomaisesti. Usein ennakolta ajateltuna pieni ”näppäsyhomma” muuttuu isommaksi operaatioksi kun saadaan putket näkyviin. Silloin on tehtävä päätös nopeasti siitä miten korjaus tehdään. Periaatteessa kaivantoalueella uusitaan kerralla kaikki vähänkään uusimisen tarpeessa olevat putket ja venttiilit. Tämä periaate monesti kasvattaa pienestä työstä vähän isomman, mutta eipä tarvitse heti kaivaa paikkaa uudelleen näkyviin. Periaatteesta joutuu kyllä joskus myös tinkimään, mutta se on harkittu ja perusteltu riski. Tämä voi johtua esim. vesikatkon pitkittymisestä, osien puuttumisesta tms.

Ari Haikarainen

Pieksämäen Vesi Oy