Uusi vuosi, uudet projektit!

Vuosi 2022 on alkanut lumisateilla ja pakkasilla. Vesi- ja viemäriverkostoilla on ollut tavanomaiset talviolosuhteet, mutta erityisiä ongelmia ei meillä ole vielä ollut, vaan on ollut mahdollisuus suunnitella tulevan rakennuskauden kohteita.

On laadittu alustava työohjelma ja aikataulu, joka on kuitenkin vain suuntaa antava ja tulee varmasti muuttumaan vuoden kuluessa, mutta jostain on lähdettävä.

Tässä kevättalvella alkaa työt Haapakoskella, jossa parannetaan vanhan koulun takana olevia viemärijärjestelmiä rakentamalla sinne uusi jätevesipumppaamo ja muuttamalla painelinjoja siten, että ns. koulun pumppaamo jää kiinteistöpumppaamoksi. Kaivutyöt on pääosin roudattomassa maastossa, joten työtä voidaan tehdä talviaikaan.

Kunhan routa sulaa, liitämme Kukkarojärvelle rakennetun, Matoniemestä tulevan vesijohtolinjan torniin syöttävään linjaan ja alavesisäiliöön. Näin saamme lisäturvaa ja kapasiteettia vedentuotantoon.

Reunakadulla korjataan keväällä pari kaivoväliä painunutta viemäriä. Tuo viemäri on aiheuttanut ylimääräistä kunnossapitotyötä ja kuvauksissa on viemärin huono kunto selvinnyt ja suunnitelmana on rakentaa tuolle välille entisen viereen uusi linjanpätkä.

Keskikesällä on suunnitelmissa jatkaa Telataipaleella hieman nykyistä vesihuoltoa neljälle kiinteistölle. Tuolla kohteella on vielä vähän suunnittelua ja sopimista kesken.

Rakennuskauden suurin saneeraustyömaa on Naavatien vesihuollon saneeraus Kontiopuistossa. Kadulla olevat vesijohto ja viemärit uusitaan kokonaan.

Mahdollinen Asematunnelin remontti aiheuttaa myös meille päänvaivaa, kun tunnelista on saatava kaupunkiin ja vesitorniin syöttävä vesijohto siirrettyä muualle. Suunnitelmissa on porata vesijohdolle suojaputki ratapihan ali museon edestä Asemakadulle saakka. Samalla porauksella tulee ehkä myös aluelämmölle kaksi putkea. Tästäkin on suunnittelu vielä pahasti kesken.

Vangasjärvelle on varauduttu jatkamaan kunnallistekniikkaa, mikäli kaupunki sinne katua rakentaa ja luovuttaa uusia tontteja.

Partaharjussa on suunnitelmissa myös jatkaa viemäröintiä ja työ ajoittuu syys talvelle.

Montolaan on suunnitteilla  lisätä alavesisäiliön tilavuutta niin, ettei kaivosvettä tarvitsisi enää käyttää. Alavesialtaalla tasataan käyttöä niin, että vesi riittää suurimpien kulutushuippujenkin aikana.

Pumppaamoja saneerataan tänäkin vuonna ja biolaitoksen suunnittelua jatketaan.

Siinä ehkä tärkeimmät kohteet pääpiirteittäin. Työt tehdään omana työnä, ehkä Telataipaleen rakentamista lukuunottamatta. Omalla tekemisellä varmistetaan työn laatu ja voidaan keventää suunnittelun byrokratiaa, niin että työt saadaan tehtyä mahdollisimman taloudellisesti ja laadukkaasti.

Alla työohjelmaluonnos, joka on siis vain luonnos ja sitä muutetaan tarpeen mukaan vuoden edetessä. Kohteita voi vielä siitä jäädä pois tai uusia akuutteja korjaustarpeita ilmetä vuoden aikana. Näin on käynyt joka vuosi ja tullee näin olemaan tänäkin vuonna!