Työohjelma 2017

Verkostojen saneeraus on jatkuvaa hedelmällistä työtä, jota on tehty vuodesta 1986 saakka menestyksellisesti. Sen ansiosta esimerkiksi vesijohtovuotojen määrä on pienentynyt lähes sadasta noin 5:een vuodessa. Puhdistamon huippuvirtaamatkin ovat pienentyneet 24000m3/vrk:sta noin 12000m3/vrk:een. Ilman saneerauksia olisi pitänyt löytää lisää pohjavettä vedentuotannon kasvattamiseksi ja jätevedenpuhdistamoa olisi pitänyt laajentaa puhdistuskapasiteetin nostamiseksi.

Pieksämäen Vesi jatkaa saneerausta vesi- ja jätevesiverkostossa tänäkin vuonna. Ohjelmassa on Riston- ja Kaanarinkadun saneeraukset Tahiniemessä. Niissä kummassakin on esiintynyt toistuvasti viemärien tukkeutumisia ja ne johtuvat putkistoihin syntyneistä painumista ja huonoista kaivoista. Keretäänkö kummatkin kadut korjaamaan, jää nähtäväksi. Huvilakadulla Keskuskadun ja Savontien välillä on vanhassa betoniviemärissä runsaasti juuria ja vuotovesiä päällä kasvavien hopeapajujen ansiosta. Linja on tarkoitus sujuttaa pitkäsujutuksena. Lopullinen saneerausmenetelmä ratkaistaan kuvauksien jälkeen.

Tänä kesänä on poikkeuksellisesti vähän uudisrakentamistakin. Jo huhtikuulla aloitamme Vilhontien jatkeen rakentamisen yhdessä kaupungin kunnallistekniikan kanssa. Tulee uusi katu johon vesijohto, jätevesiviemäri ja sadevesiviemäri.

Pari pienempää jätevesipumppaamoa tullaan vuoden aikana saneeraamaan sekä puhdistamon flotaatioallas. Puhdistamolle rakennellaan uutta valvomoa entisen pesulan tiloihin. Ratakadun pumppaamon saneeraus saadaan viimeisteltyä keväällä.

Puhdasvesipuolella saneerataan Jäppilän Hiidenlammen varavesilaitosta. Vesijohtoverkoston valvontaan panostetaan lisäämällä virtaus- ja painemitareita verkostoon sopiville paikoille. Näin nopeutetaan vuodonhakua.

Muuta tekniikkaa ja automaatiota uusitaan tarpeen mukaan pitkin vuotta.

Työohjelmaa tullaan tarkistamaan kesän aikana ja sitä jouduttaneen hieman vielä säätämään.