Tilapäinen paineisku Kontiopuistossa värjää vettä!

Kukkarojärven vesilaitoksen muutostöiden yhteydessä petti yksi laippaliitos ja se aiheutti verkostoon lyhyen paineiskun tai oikeastaan paineen aleneman. Ongelma ei kestänyt kuin sekunteja, mutta se saa vanhojen putkien seinämistä irroitettua vanhaa rauta ja mangaanisakkaa. Ilmiö on havaittu ainakin Matti- ja Liisa kodilla ja aluelämmön valvomossa. Hetkellinen paineen aleneminen ei aiheuttane asiakkaille muita ongelmia tuon veden värjäytymisen lisäksi.

Mikäli vesi on värjäytynyttä, niin silloin on vettä juoksutettava kunnes vesi kirkastuu. Veden värjäytyminen ei aiheuta bakterologista ongelmaa. Värjäytynyttä vettä ei pidä käyttää talousvetenä mutta esim. wc vetenä sitä voi käyttää. Jos vesi ala kohtuullisen juoksutuksen jälkeen (15 min-0.5h) kirkastua, niin ottakaa yhteyttä päivystäjäämme lisäohjeiden saamiseksi. Verkostopäivystäjän tavoittaa numerosta 044- 5882821.

Ari Haikarainen

Verkostopäällikkö

044-5882575