Tallikankaan vesihuollon rakentaminen

22.9.2017

Tallikankaan vesihuoltotyö on meidän osalta lähes valmis. Jäljellä on linjan huuhtelu ja näytteiden otto. Työn jälkiä vielä ensi viikolla siistitään. Tuolle kaivulinjalle ei öljyisiä tai saastuneita maita silmämääräsin havainnoin ainakaan sattunut. Muutamia ratapöllejä kuitenkin sieltäkin löytyi. Putki kuitenkin varmuuden vuoksi rakennettiin tuosta diffuusiosuojatusta putkesta suojatuin saumoin. Prisman rakentajat jatkanevat samanlaisella putkella kiinteistölle saakka tuolta tontinrajalta.

 

19.9.2017

Työ on hyvässä käynnissä. Vesijohtona käytetään diffuusiosuojattua putkea jossa puskuhitsaussaumatkin suojataan alumiiniteipillä ja kutistemuovisukalla. Maaperä vaihtelee kivisestä louhikosta hiilikerroksiin.

 

13.6.2017

Tallikankaan vesihuollon rakentaminen aloitettiin tänään Kangaskadulta, Pohjolankadun risteyksestä.

7.9.2017

Ensimmäinen luonnos on jo hylätty kalliina ja vaikeana toteuttaa ja aloittamisen ajankohtakin saattaa hieman venyä, mutta siitä huolimatta vesi- ja viemärijohtoja ryhdytään pian rakentamaan.

1.9.2017

Tallikankaalle aloitetaan vesihuollon rakentamistyöt työohjelmasta poiketen ensi viikon jälkeen kunhan suunnitelmat valmistuvat ja raivaustyöt saadaan tehtyä. Vesi-ja viemärijohdot tulevat alueen etelä- ja itäreunaan ja palvelevat siten kaikkia alueelle kaavoitettuja tontteja. Suunnitelmaa tarkistetaan ja täsmennetään vielä sitä mukaa kun Prisman suunnitelmat ja rakentaminen etenee. Työohjelmasta jäi pois Vilhontien vesihuollon rakentaminen ja Huvilakadun viemärin saneeraus jotka kummatkin voidaan hyvin siirtää ensi vuodeksi.

Laitan tänne suunnitelmakuvia ja kuvia työn etenemisestä kunhan niitä saadaan valmiiksi.

Viemäriluonnos