Syöttöjohdon vuoto on korjattu!

Vettä saa kayttää normaalisti eli saunat lämpiämään vaan!

Korjaus onnistui loistavasti, korjaus tehtiin paineellisena eikä vesiä tarvinnut katkoa ollenkaan. Näin ollen vesien samentumisesta ei ollut mitään vaaraa! Kiitos osaaville asentajolle ja konemiehelle!

Ari Haikarainen

Verkostopäällikkö