Sameaa vettä Pappilanmäellä!

Rakennuksessa revenneen vesijohtoliitoksen vuoksi oli Pappilanmäen alueen runkojohdoissa kasvanut veden virtaama normaalia suuremmaksi ja on samalla irroittanut putkien seinämistä väriä veteen. Jos tuota väriä ilmenee, niin siihen auttaa veden juoksuttaminen. Runkojohtoja ollaan huuhtelemassa, mutta sameutta voi olla tonttijohdossa.

Minkäänlaista mahdollisuutta veden saastumiseen tuon vikatilanteen vuoksi ei ole, koska vesi purkautui suoraan rakennukseen, eikä viemäriveden pääsyyn vesijohtoverkostoon ole ollut mitään mahdollisuutta.

Sameus katoaa vettä juoksuttamalla. Pari ilmoitusta samentumisesta on asiakkailta saatu, eikä ongelma ole sen suurempi, mutta huuhteluja on kuitenkin käynnistetty. Hetkellinen kiitovirtaama tai virtaussuunnan vaihtuminen irroittaa aina jonkin verran putken seinämiin kertynyttä rauta ja mangaanisaostumaa, josta tuo sameus johtuu. Putken seinämiin tulee tuota kertymää riippumatta putken materiaalista tai iästä.

Ari Haikarainen

Pieksämäen Vesi Oy

044-5882575