Naarajärvellä viemäreiden kunnostusta menossa.

klo 21:12

Viemäreitä kuvataan Seunalantien ja Aapontien pumppaamon välillä ensi yönä. Yöllä kuvaaminen on joutusampaa kun vettä liikkuu putkissa vähemmän eikä tarvitse odottaa pumppaamojen käyntejä.

klo 09:30

Naarajärvellä, Toukolantiellä ja Seunalantiellä tehdään viemäriverkoston saneerausta ja tehostettua kunnossapitoa. Vanhoja betoniviemäreitä puhdistetaan ja kuvataan. Niihin on kertynyt vuosikymmenien aikana hiekkaa, kiviä, juuria ja lietettä pohjalle niin, että niitä on puulattava puhtaaksi. Puhdistuksen jälkeen viemärit kuvataan ja mahdolliset vauriot korjataan. Toukolantiellä on yksi kaivoväli kaivettava auki ja uusittava. Toukolantien pumppaamon paineviemäri jo sujutettiin, kun sen betoniputki oli romahtamispisteessä. Viemärirempat ei haittaa asiakkaiden vedensaantia, eikä viemäreiden toimivuutta ellei tule jotain suunnittelematonta ongelmaa. Ongelmia kyllä voi tulla, kun noita vanhoja maalaiskunnan viemäreitä ei ole kunnolla kartoitettu.

Liikenteelle tulee kyllä vähän haittaa yllättävine liikennejärjestelyineen. Toukolantielle olemme juuri tekemässä kiertotietä kaivualueen ohitse. Työn lopuksi kiertotie puretaan ja jäljet siistitään taas kuntoon.

Ari Haikarainen

Verkostopäällikkö

0445882575