Montolan kaivos sukelluskäytössä

Montolan entinen kalkkikivikaivos on luvallisesti sukelluskäytössä. Kaivoksesta ei ole otettu enää muutamaan vuoteen talousvettä. Sieltä on mahdollista pelastuslaitoksen ottaa sammutusvettä.

Veden toimitus Virtasalmen ja Montolan alueelle kuin myös alueen vesiosuuskunnille on hoidettu niin, että vesi tulee konaisuudessaan kaupungin Tuopunkankaan ja Jäppilän matoniemen pohjavedenottamoilta. Montolan kaivoksen läheisyydessä olevaan vesilaitokseen rakennettiin n.18m3 alavasisäiliö kulutushuippujen tasaamiseksi. Järjestelmä toimii hyvin, eikä kaivoksen vettä tarvitse käyttää.

Montolan kalkkikivikaivoksella on kuitenkin seudullinen varavedenottamon status, mutta sitä ei sukellustoiminta vaaranna eikä päinvastoin.