Mikontien jätevesiviemärin saneeraus

 

17.9.2019 Lähellä loppua

Mikontien saneeraus saapuu pian Honkamäentielle. Yhdistämisen aikoihin loppuviikolla on Honkamäentie siltä kohdin poikki jonkin aikaa. Tuon jälkeen vielä palataan himppu taaksepäin laittaen joitain kytkentöjä vanhasta viemäristä uuteen ja poistetaan vanhoja kaivoja.

honkamäentie

 

 

Naarajärvellä, Mikontiellä aloitetaan jätevesiviemärin saneeraus elokuun alussa. Viemärissä on ollut toistuvasti tukoksia ja toimintaongelmia. Syyksi on viemärikuvauksissa osoittautunut luokaton työn laatu aikoinaan kun viemäriä on silloinen maalaiskunta rakennuttanut. Viemärissä on painumia, muodonmuutoksia ja ympärystäytön kivien aiheuttamia rikkoumia. Vanhan viemärin rinnalle rakennetaan uusi toimiva viemäri siten, että vanha toimii rinnalla, kunnes liitokset kytketään uuteen viemäriin. Näin saneeraus ei aiheuta haittaa alueen asukkaille.

Ennen saneerauksen alkua laitetaan linjan alkupäähän kaksi vesijohdon runkoventtiiliä ja huuhteluposti koska niiden paikka tulee viemärin vuoksi muutenkin aukikaivetuksi. Tämä tulee joku yö aiheuttamaan alueelle pienen vesikatkon josta ilmoitetaan erikseen.

Liikenteellistä haittaa tulee jonkin verran aiheutumaan, kun kaivannon kohdilta katu menee kokonaan poikki. Samoin muuallakin ko. kadulla on syytä välttää kadunvarsipysäköintiä.

Ylijäämää tulee kaivumaista, joten sitä olisi nyt lähitonteille edullisesti saatavilla!

Mikontie saneeraus suunnitelma

Mikontie saneeraus suunnitelma osa2

Suunnitelmat tulevat tuosta vielä jonkin verran muuttumaan kunhan asioita vielä kesälomilla vähän tuumitaan lisää.

Ari Haikarainen

Verkostopäällikkö

Pieksämäen Vesi oy