Maaselän koulun vesijohdon ja viemärin siirto

 

 

 

 

 

 

16.5

Viime yönä otettiin tuo uusi vesijohto- ja viemärilinja käyttöön eli koulua pääsis nyt rakentamaan. Ensi viikolla vielä tulpataan vanha linja Kanttilan alapuolelta.

9.5.2019

Ensi viikolla sattanee putkityöt valmiiksi, yksi vesikatko on tiedossa kun Kanttilan alapuolelta katkaistaan koulun alle jäävä vesijohto pois käytöstä. Alueita on vielä siistittävä ja ylijäämämaita ajeltava pois. Tuon ylimääräisen projektin jälkeen päästään tekemään vesihuollossa saneerauksia ja muita rästiin jääneitä korjaus- ja rakennuskohteita. Vuorossa on pienempiä kohteita muutamaksi viikoksi ja sen jälkeen Seunalantien saneerauksen tilalle työohjelmaan on muutettu Mikontien saneeraus. Siellä on viemäri rakennettuaikoinaan niin huolimattomasti, että se tukkeutuu jatkuvasti. Viemäri on rakennettava kokonaan uusiksi. Vanhassa muoviviemärissä on paljon painumia ja muodon muutoksia sekä kiviä, jotka tulee jo putken seinämästä läpi. Viemärin kuvaus paljasti aikoinaan tehdyt rakennusvirheet.

23.4.2019

Nyt on rakennuskelit kohillaan, kaivanto pysyy kuosissaan. Takana oleva telakaivuri siirtää yhtä kukkulaa sivummalle, että saadaan linjat tehtyä.

 

17.4.2019

Työ etenee vastuksista huolimatta hitaasti mutta varmasti. Kaukolämpöpaketin vesijohdon etsintäkin teki melkein viikon lisätyön kun se oli kierrätelty vanhojen maahan jätettyjen perustusten ympäri eikä sen sijainnista ollut minkäänlaisia karttoja eikä oikein perimätietoakaan. Kaapelien, lämpöputkien ja vanhojen raunioiden välistä putki kuitenkin löytyi ja päästään työssä eteenpäin. Ensi viikolla tullaan koulun keinujen ja leikkivälineiden alueelle ja siirretään myös yhtä kukkulaa pois tieltä ja rakennetaan siitä paremmin liikuntaa palveleva uusi liukumäki.

 

 

13.3.2019

Alitusporaus saatiin tehtyä ja nyt päästään tekemään kytkentöjä! Poraamalla alitettiin Seunalantie jota ei siis tarvittu kaivaa poikki. Hankalaa se olisi ollutkin kun maa on roudassa ja liikenne pitää toimia.

 

Maaselän uuden koulun rakentamista varten on siirrettävä viemäri- ja vesijohtolinjat alta pois. Linjat ovat jääneet jo vanhankin koulun alle, mutta uuden alle niitä ei jätetä. Uusi koulu on suunniteltu entisen paikalle. Linjojen poistamiseksi on tehtävä kokonaan uusi vesi- ja viemärilinja ja samalla tehdään myös sadevesilinja riittävän syvälle.

Työ oli tovin pysäyksissä, kun alitusporauksessa oli ongelmia. Saatiin viimeinkin porarit työmaalle porausurakoitsijaa vaihtamalla. Entinen urakoitsija ei monista lupauksista huolimatta paikalle päässyt. Porauksen jälkeen jatketaan linjan rakentamista ja ellei jotain yllättävää tule, niin se tehdään loppuun saakka että pääseevät purkamaan vanhaa koulua pois.

Työmaan pysähtyminen ei tehnyt meille ongelmia, koska vanhan koulun purkuaikataulukin muuttui ja odotusaikana tehtiin Kukkarojärven siirtolinjaa Kukkarojärven vesilaitokselta kt 23 varteen. Muutos tuli tietenkin työohjelmaan, mutta työohjelman noudattamisessa ollaan hyvin joustavia muutenkin esim. olosuhteiden vuoksi.

Oheisessa kuvassa värjätyt linjat ovat uusia ja muut jäävät siten pois käytöstä. Venttiiliasennuksethan tuolla tehtiin jo aiemmin eikä uuden linjan rakentaminen enää aiheuta suurempia vesikatkoja.

Maaselkä

 

Ari Haikarainen

Verkostopäällikkö

0445882575