Kysely Telataipaleen alueen liitämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon

12.4.2021 klo 13:11

Ei ole kyselyyn tullut kuin kahdeksan vastausta, joista vain yksi olisi ollut halukas liittymään vesihuoltoon. Näin voidaan katsoa hanke rauenneeksi innostuksen puutteeseen.

 

17.3.2021

Jatketaan tuota vastausaikaa vaikkapa 9.4 saakka kun ei tunnu paljoa vastauksia tulevan!

 

Telataipaleen alueelta on tullut useita kyselyjä vesi-ja viemärijohdoista. Palokki-Kantalahankkeessahan vesi- viemärijohdot tulivat jo kohtalaisen lähelle. Silloin tehdyissä kyselyissä ei Telataipaleella ollut riittävää kiinnostusta liittyä hankkeeseen mukaan ja alue rajattiin hankkeesta pois.

Tämän tyyppinen hanke, joka on vahvistetun vesi- ja viemäröintialueen ulkopuolella on toteutettava siten, että liittymismaksut kattavat rakentamiskulut. Olisi siis ensiarvoisen tärkeää, että jokainen saadaan hankkeeseen mukaan. Tuolle alueelle, rannan läheisyydestä johtuen ympäristöterveys asettaa lain mukaiset vaatimukset viemäröinnin järjestämiseksi. Lisäksi puhtaan, vaatimukset täyttävän juomaveden saaminen alkaa olla ongelmallista maaperän laadun ja asukastiheyden vuoksi.

Telataipaleen alueelle on nyt laadittu suunnitelmaluonnos ja laskettu alustava kustannusarvio. Tämän mukaan liittymismaksu liikkuisi jossain 8-10 000€:n luokassa mikäli kaikki liittyvät. Tämä sisältää runkojohtojen rakentamisen ja tonttiliittymät venttiileineen. Liittymishinta ei sisällä pumppaamoa. Samalla tehdään niin vesi- kuin jätevesijohdotkin. Runkojohto on suunniteltu tuotavaksi maata myöten lähinnä huoltosyistä. Vaihtoehtona oli myös järveen upottaminen, mutta sen huolto ja korjaus on paljon ongelmallisempaa.

Alueella on 20 kiinteistöä joista osa on vapaa-ajan käytössä. Rakentamiskustannuksiltaan kiinteistöt ovat samanarvoisia. Liittymä on ajateltu tuotavan ns. pihapiiriin tai tontin rajalle, josta eteenpäin tonttijohdon ja pumppaamon hankinnan ja asennuksen huolehtii kiinteistönomistaja. Luontevin paikka kiinteistöpumppaamolle on entinen sako- tai umpikaivo. Pumppaamoon pitää johtaa myös ns. harmaat vedet, mutta ei sade eikä salaojavesiä. Myös esim. rantasauna on kytkettävä viemäriin. Vanhoja kaivoja saa käyttää liittymisen jälkeen esimerkiksi puutarhan kasteluun, mutta vaihtoehtoista kaivon/verkostoveden käyttökytkentää ei saa olla. Tarkemmat paikat tonttijohdoille ja venttiileille sovitaan, kun suunnitelma tarkentuu ja mahdollinen rakentaminen alkaa.

Mahdollista rakentamisajankohtaa ei ole vielä päätetty.

 

 

 

 

Kysely:

Kiinteistö:________________________________________________________________________

Osoite:__________________________________________________________________________

Omistajan kotiosoite:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Puhelin:_____________________________

Sähköposti:_______________________________________________________________________

 

Haluan liittyä vesihuoltohankkeeseen mikäli liittymismaksu pysyy alle 10 000€:n ____________

Mielestäni maksimiliittymismaksu voi olla ________________________ mikäli kaikki ei hankkeeseen osallistu.

En halua osallistua hankkeeseen                                                                   ____________________

Vastauksen voitte lähettää myös sähköpostilla ari.haikarainen@pieksamaki.fi osoitteeseen em. tiedoin. Vastaukset 2.4 mennessä! Paperiset vastaukset osoitteella Pieksämäen Vesi Oy, Kaaritie 5, 76100 Pieksämäki.

 

Mikäli hankkeesta on kysyttävää, voitte ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla ari.haikarainen@pieksamaki.fi tai soittamalla 0445882575

 

 

17.3.2021 Pieksämäellä

Ari Haikarainen, Pieksämäen Vesi Oy