Kukkarojärven syöttövesijohtolinja

27.2.2019

Linjaa on tehty jo vajaa 300m. Työ on sujunut ennakoitua nopeammin ja helpommin. Putkena on 250 mm:n Peh-putki, joka hitsataan puskuhitsauksella 12 m:n kangista. Jatkokohdissa käytetään myöskin sähköhitsausmuhveja. Hitsaukset ja kaivutyö on sujunut toistaiseksi ongelmitta. Työ jätetään kuitenkin tässä vaiheessa tähän ja lähdetään jatkamaan Maaselänkoulun vesihuoltolinjojen siirtoa kun porausurakoitsija on saanut koneensa taas kuntoon.

 

21.2.2019

Siitä se lähtee, ensimmäiset 50m Putkea on jo maassa! Linjan rakentaminen aloitettiin Kukkarojärven vesilaitokselta päin.

 

14,02.2019

Kukkarojärven vesilaitokselle rakennetaan pätkä uutta vesijohtoa Kukkaromäestä, kohdasta johon tulee Jäppilän Matoniemestä vesijohto. Tällä linjan rakentamisella saadaan Jäppilästä otettua hieman nykyistä enemmän vettä ja se on tarpeen Tuopun vedenottamon kapasiteetin pikkuhiljaa hiipuessa. Uutta syöttölinjaa myöten saadaan Jäppilän vesi johdettua Kukkarojärvelle, josta on isot putket veden johtamiseksi kaupunkiin ja Kukkarolla voidaan siten myös vettä vaihtoehtoisesti ajaa siellä olevaan alavesisäiliöön.

Linjan rakentaminen ei ole ihan niksishomma, kun välissä on hiekkakankaan lisäksi suota, rautatie ja kantatie. Nämä kaikki on vaatineet omat lupakäsittelynsä. Myös muutama eri maanomistaja on reitin varrella, joka tietysti vaatii omat lupansa. Tuo suopätkä sattuu vielä suojelualueen reunalla olevalle sähkölinjalle ja niihinkin on luvat ja ohjeet jo olemassa. Linjaa tullaan rakentamaan ainakin kahtena vuotena, jolloin voidaan säiden ja muiden saneeraustöiden kanssa työt syngronoida keskenään.  Kuluttajille ei työn aikana tule aiheutumaan haittaa, ainoastaan Metsäkouluntie joudutaan työn ajaksi katkaisemaan liikenteeltä kun sillä kohdin ollaan rakentamassa.

Työn jälkeen tulee asiakkaat nauttimaan häiriöttömästä vedentoimituksesta ja laadukkaasta vedestä. Tällä järjestelyllä voidaan etenkin poikkeustilanteissa hallita vedensaantia huomattavasti paremmin. Yksi tärkeä pointti tuon linjan rakentamisessa on se, että sillä mahdollistetaan Tuopun pohjavesialueelle menevän putken huolto ja puhdistus. Ilman tätä rakennettavaa linjaa se ei ole ollut mahdollista, koska huollon aikana ei olisi saatu mistään riittävästi vettä. Kun tämä linja on saatu tehtyä, voidaan tilapäisesti Tuopunkankaan vedenotto keskeyttää pitemmäksikin aikaa ja tehdä alueella putkien huoltopuhdistuksia ja kaivojen huuhteluja ilman vesikatkoja.

Lopullinen linja linkistä avautuu kartta.