Kukkarojärven syöttövesijohto

10.12.2019

Porareita odotellaan, myöhässä ovat kuten rakennusalalla on tapana. Porauskaivannot on valmisteltu ja niihin piti laittaa pohjavedenalennukset että saadaan kaivannot pysymään kuosissaan. Loppuviikolla pitäisi tulla Lännen alituspalvelu poraamaan suojaputken Vt. 23 ali sekä rautatien alitse. Näiden jälkeen porataan vielä suuntaisporauksella suojelusuon alitse putki. Töitä jatketaan myös ensi vuoden puolella jolloin projekti valmistuu ja saamme liitännätkin Kukkarojärvelle tehtyä.

  • tuosta pumpataan vielä tuo pintavesi pois niin siihen voi poran laskea paikoilleen. Porauspituus on noin 30 m.

 

22.11.2019 parturointia

Moto pääsi töihin avaamaan linjaa ja samalla tulee maanomistajille vähän muutakin puuta samaan kauppaan.

 

7.11. 2019 työ jatkuu…

Aloitimme kantatien pohjoispuolen putkien ja suon ali porattavien putkien hitsauksen. Muoviputken puskuhitsaus tehdään omana työnä ja hyödynnetään siten viime talvena kurssilla hankittua osaamista. Tarkkaa porausten aikataulua ei meillä vielä ole vaan poraaja ilmoittaa sen aivan lähiaikoina. Suon alittava poraus on noin 330m pitkä. Suon alle tulee 250 mm:n Peh-putki. Poraukset tekee siis urakoitsija ja muut asennukset tulee omana työnä.

 

 

 

21.2.2019

Siitä se lähtee, ensimmäiset 50m Putkea on jo maassa! Linjan rakentaminen aloitettiin Kukkarojärven vesilaitokselta päin.

14,02.2019

Kukkarojärven vesilaitokselle rakennetaan pätkä uutta vesijohtoa Kukkaromäestä, kohdasta johon tulee Jäppilän Matoniemestä vesijohto. Tällä linjan rakentamisella saadaan Jäppilästä otettua hieman nykyistä enemmän vettä ja se on tarpeen Tuopun vedenottamon kapasiteetin pikkuhiljaa hiipuessa. Uutta syöttölinjaa myöten saadaan Jäppilän vesi johdettua Kukkarojärvelle, josta on isot putket veden johtamiseksi kaupunkiin ja Kukkarolla voidaan siten myös vettä vaihtoehtoisesti ajaa siellä olevaan alavesisäiliöön.

Linjan rakentaminen ei ole ihan helppo, kun välissä on hiekkakankaan lisäksi suota, rautatie ja kantatie. Nämä kaikki on vaatineet omat lupakäsittelynsä. Myös muutama eri maanomistajia on reitin varrella, joka tietysti vaatii omat lupansa. Tuo suopätkä sattuu vielä suojelualueen reunalla olevalle sähkölinjalle ja niihinkin on luvat ja ohjeet jo olemassa. Linjaa tullaan rakentamaan ainakin kahtena vuotena, jolloin voidaan säiden ja muiden saneeraustöiden kanssa työt syngronoida keskenään.  Kuluttajille ei työn aikana tule aiheutumaan haittaa, ainoastaan Metsäkouluntie joudutaan työn ajaksi katkaisemaan liikenteeltä kun sillä kohdin ollaan rakentamassa.

Työn jälkeen tulee asiakkaat nauttimaan häiriöttömästä vedentoimituksesta ja laadukkaasta vedestä. Tällä järjestelyllä voidaan etenkin poikkeustilanteissa hallita vedensaantia huomattavasti paremmin. Yksi tärkeä pointti tuon linjan rakentamisessa on se, että sillä mahdollistetaan Tuopun pohjavesialueelle menevän putken huolto ja puhdistus. Ilman tätä rakennettavaa linjaa se ei ole ollut mahdollista, koska huollon aikana ei olisi saatu mistään riittävästi vettä. Kun tämä linja on saatu tehtyä, voidaan tilapäisesti Tuopunkankaan vedenotto keskeyttää pitemmäksikin aikaa ja tehdä alueella putkien huoltopuhdistuksia ja kaivojen huuhteluja ilman vesikatkoja.

Lopullinen linja linkistä avautuu kartta.