Kaivoja lisää Tuopulle ja Matoniemeen

Kuvassa Matoniemen uusi kaivo ja sen päälle asennettu laitesuoja. Tuopulle samanlainen koppi asennetaan huomenna. Sinnekin on kaivo jo porattu ja huuhtelupumppaus on nyt käynnissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meillä on tekeillä kaksi uutta pohjavesikaivoa, toinen tulee Matoniemen vedenottamon alueelle ja toinen Tuopunkankaan pohjavesialueelle. Kaivontekijä on noita kaivoja paraikaa poraamassa. Kun kaivot on porattu ja saatu niistä riittävä määrä hyvälaatuista vettä, kaivetaan niihin tarvittavat yhdysputket vanhaan verkostoon. Kumpikin noista kaivoista on hyvin lähellä olemassaolevia vanhoja kaivoja, joten putkea ei tarvitse pitkiä vetoja tehdä. Putket vedetään vielä tämän syksyn aikana ja viimeistään keväällä siistitään alueet kuntoon.

Näillä lisäkaivoilla saadaan lisäkapasiteettia vedentuotantoon ja sitä tarvitaan kun vanhojen kaivojen tuotto aina ajan kuluessa hieman hiipuu ja uusilla kaivoilla sitä voidaan korvata. Kaivot käy poraamassa urakoitsija mutta putkityöt yms. tehdään omana työnä.