Kaivantotyö kaupunkiympäristössä!

Joskus on aiheuttanut ihmettelyä, kun vaikkapa vesijohdon korjaustyömaalla on useita miehiä kaivannon ympärillä. Sieltä pitää löytyä seuraavat henkilöt tai osaajat:

1. Liikenteenohjaaja/tarvikkeiden toimittaja vastaa mm. työmaajärjestelyjen turvallisuudesta

2. Mittamies, joka etsii venttiilit ja putket gps-laitteen avulla. Venttiilien sulkemisessa ja avaamisessa tarvitaan yleensä kaksi miestä, joista toinen havannoi vuotokohdalla että pitääkö venttiilit. Korjattavaan putkeen jätetään aina pieni ylipaine ettei kontaminaatiovaaraa tule! Venttilien käyttämisessä on oltava järki mukana ettei sotketa verkostoa.

3. Lapiomiehiä 1-2 kpl. Lapioiminen savisessa maassa on tosi rankkaa fyysisesti ja usein tarvitaan jopa vaihtomiestä toisen uupuessa. Lapiomiehet tekevät monia muitakin tehtäviä, kuten kaivannon tiivistämisen ja täytön kaivun jälkeen.

4. Putkiasentaja, jolla on tietotaito ja työkalut sekä tarvikkeet esillekaivetun vuodon korjaamiseksi. Suurilla putkikoilla tarvitaan usein kaksikin asentajaa. Putkien koko- ja materiaaliviidakko vaatii ammattiosaamista ja kokemusta.

5. Kaivinkonemiehiä on kaivannolla yleensä 1-2 kpl, routa-aikaan jopa kolmekin konetta tilanteen mukaan.

6. Kuorma-autonkuljettaja ja joskus niitäkin tarvitaan 2 kpl

7. Imuauto ja sen kuljettaja, joka huolehtii, että kaivanto pysyy kuivana ja ahtaista koloista saadaan maat imettyä pois.

Lisäksi kaivannolla, joka on roudassa ja lommoavissa maissa tarvitaan kaivannon reunalla tarkkoja silmäpareja varoittamaan reunojen lommoamisesta. Jonkun on hoidettava myös agregaattia ja pumppuja. Huomattava on myös, että kaikki miehet on noustava kaivannon reunalle silloin kun kaivinkone kaivaa. Jonkun on huolehdittava myös kaapelinnäytöistä (3 näyttäjää), nämä ovat yleensä kaapelifirman miehiä, on huolehdittava myös tiedottamisesta ja etenkin valvottava, että työ ja työtavat ovat hygieenisiä, eikä kenenkään terveyttä vaaranneta. Aina tarvitaan myös työmaasuunnittelua, että työ sujuu turvallisesti ja  joutuisasti. Yleensä kaivannolle eksyy 2-3 ulkopuolista asiantuntijaa, jotka ovat meitä neuvomassa vaikkakin meidän ammattitaito kyllä hyvinkin piisaa työn tekemiseksi. Työajan ulkopuolella nämä eri tehtävät ja roolit menee aina vielä lomittain ja sekaisin, koska aina ei ole joka mies syystä tai toisesta saatavilla. Näitä rooleja sotkee mm. lomat yms. poissaolot.

Tästä voisi yhteenvetona todeta, että monitaitoisia miehiä tarvitaan ja onhan niitä vielä jonkun johdettavakin ja oltava yhteydessä mediaan ja mm. terveystarkastajiin. On kyllä onni, että olemme onnistuneet rekrytoinneissa erinomaisesti ja saaneet hyviä ammattimiehiä riviimme. Miehet ovat vielä niin hyvin sitoutuneet töihimme, että myös ilta- ja yötöihin löytyy aina riittävästi miehiä. Koko korjaustöissä oleva porukkamme omaa vesityökortin, tieturvakortin, ensiapukortin ja tulityökortin. Ylityöthän ovat aina vapaaehtoisia ja niistä voisi kieltäytyäkin. Pakkasessa tai vesisateessa ei korjaustyö ole aina niin herkkua, mutta lähdemme töihin aina kun tarve vaatii.

Vielä on työmaalla joskus jopa toimitusjohtajankin käytävä, koska hän on kuitenkin viimekädessä vastuussa töistämme. Voipa siellä käydä muitakin viranomaisia kuten pelastuslaitoksen miehiä, katupäällikkö ja joskus jopa kaupunginpuutarhuri joka antaa luvan puiden poistamiseen työn tieltä.

Ari Haikarainen

Verkostopäällikkö