Joroistentie/Laaksotie risteyksen vesi- ja viemärijohtojen uusiminen

11.6.2020 Suunnitelmiin muutoksia

Tilanne kaivannossa osoittautui suunniteltua haastavammaksi ja suunnitelmia pitää sen vuoksi päivittää. Tässä on samalla syytä ottaa jo 1993 asennettu 225 mm:n vesijohto Joroistentieltä Hansatielle ja aina Ratakadulle saakka. Tämä putki on tehty viemärin saneerauksen yhteydessä sinne jo valmiiksi odottamaan sen kytkentää. Jotta tuohon Laaksotien kaivantoon ei tarvitse tehdä tilapäisiä kytkentöjä tai kaivaa sitä vielä myöhemmin uudelleen auki, kannattaa tuo putkivaraus nyt ottaa käyttöön. Tuohon putkeen on neljä liittymää, jotka voidaan siihen tehdä kun putkesta on saatu hyväksytyt vesinäytteen. Tuloksia odotellessa kaivamme ensi viikolla tuon Joroistentien poikituksen. Hommaa hankaloittaa taas kerran se, että kaapeleita ja jopa jakokaappeja on tehty aivan suoraan runkovesijohtojen päälle. On se kumma, ettei nuo kaapelin vetäjät koskaan opi kiertämään vesijohtoja kauempaa. Toisella puolen tietä ja ajoradan ja kevyenliikenteen välissä olisi ollut kymmeniä metrejä tyhjää tilaa. Vesijohdot on tuonne kuitenkin asennettu jo 50-60 luvulla. Nuo väärin sijoitetut kaapelit aiheuttavat taas kerran meille kymmenien tuhansien eurojen edestä turhaa työtä.

Aikataulullisesti tämä muutos aiheuttaa sen, että ensi viikolla saadaan tuo Joroistentien alitus tehtyä, mutta paljon jää vielä töitä senkin jälkeen ja myös vielä lomien jälkeenkin. Onneksi työohjelmamme on tuon suhteen joustava.

8.6.2020

Meidän työmme Keskuskadulla on saatu tehtyä, joten pääsemme vihdoin työohjelman mukaisiin töihin Laaksotielle.

Laaksotieltä tuleva viemäri Joroistentien alitse on pahasti painunut ja se on pakko uusia. Samaa reittä kulkee 200 mm:n vesijohto, joka syöttää vettä asematunnelin kautta torniin. Tuolla kohdin on maaperä heikkoa ja siitä on nuo painumat johtunut, Joroistentie on aikoinaan rakennettu noiden johtojen päälle ja niiden perustaminen on silloin ollut puutteellinen. Ainut keino uusia johdot tuohon heikkoon pohjamaahan on kaivaa tie auki, tehdä perusmaan vahvistus ja asentaa uudet putket. Pohjamaan vahvistuksessa käytetään teräsarinoita. Tuo Joroistentien alitus tehdään ensi viikolla kahdessa osassa, jolloin liikenne saadaan kiertämään aina toista puolta. Työ aiheuttaa myös vesikatkon alkukytkentöjen aikana, siitä tiedotetaan ao. kiinteistöille erikseen.

Työstä aiheutuu haittaa liikenteelle, joten toivoisin autoilijoilta malttia ja nopeuden hidastamista työmaan kohdilta. Jalankulkijoiden toivoisin noudattavan opasteita ja pitämään varansa peruuttavien ajoneuvojen kanssa. Ei toinna suikkasta vaan ihan pikkuisen tuosta välistä, vaan paras on kiertää kohta jo kauempaa.

Ari Haikarainen

Pieksämäen Vesi Oy