Jätevedenpuhdistamon remontti

 

 

Pieksämäen jäteveden keskuspuhdistamon rakenteet ovat 70-luvulta samoin kuin esim. ilmastointi ja osin sähkötekniikkakin. Puhdistamon puhdistusprosessia ja siihen kuuluvia koneita ja laitteita on saneerattu ja pidetty hyvin kunnossa. Puhdistusprosessi toimii edelleen erittäin hyvin ja puhdistustulokset täyttää vaatimukset kirkkaasti. Monilla toimilla esimerkiksi ilmastuksen energiankulutusta on saatu kuriin, kuten myös lingon uusimisella. Näiltä osin on sähköenergiankulutusta saatu tippumaan mukavasti. Valvomo on jo aiemmin siirretty uusiin tiloihin ja toimii nykyään tietokoneohjattuna.

keskuspuhdistamo energia kulutus

Puhdistamon saneerausurakkaan urakkaan kuuluu 1974 käyttöönotetun puhdistamon, seinien ja vesikaton uusiminen, ilmanvaihdon saneeraminen ja siihen kuuluva lämmön talteenotto, lämmitysjärjestelmä ja  sähkötekniikka. Hallin metallinen runko säilyy entisellään.

Pieksämäen Vesi Oy on rakennuksessa vuokralaisena ja kaupunki tulee perimään remonttikustannukset vuokrissa, joihin tulee lisäksi lainanlyhennykset alkaen v.2021. Kustannusvaikutus taksoihin on noin 3-4% riippuen lopullisesta urakkahinnasta. Vastaavasti odotetaan noin 1%:n säästöä käyttökuluissa lähinnä lämmitysenergian määrän pienenemisenä lähes puoleen nykyisestä.

Urakka on tarjouspyyntövaiheessa ja tarjoukset tulee kesäkuun loppuun mennessä. Urakka on urakoitsijallekin haastava, sillä puhdistamo toimii koko rakennustyön ajan, eikä rakennustyöt saa puhdistamon hoitoa merkittävästi haitata. Rakennustyö ei myöskään aiheuta esimerkiksi Jätekukon toimintaan muutoksia.

Rakennustyön suunnittelussa on erityisesti huomioitu tuo puhdistamon toiminnan aikainen työskentely, joka aiheuttaa kovia haasteita urakoitsijalle ja meidänkin henkilökunnalle mm. työturvallisuuden osalta. Meidän on hoidettava puhdistamoa rakennustyömaalla ja rakennusmiesten on tehtävä rakennustöitä jätevedenpuhdistamolla.

Tuon remontin jälkeen on jätevedenpuhdistamo kaikin puolin ajantasalla, eikä sille pitäisi olla tarvetta tehdä isompia muutoksia pariinkymmeneen vuoteen, ellei uusia ympäristövaatimuksia tule.

Ari Haikarainen

Pieksämäen Vesi Oy