Ilmanpoistokaivot ovat meillä erillisiä vesijohdolla ja jätevedellä!

Viimeaikoina on otsikoissa ollut Äänekosken vesilaitoksen veden saastumisonnettomuus. Verkostoveden saastuminen johtui siellä väärin suunnitelluista ilmanpoistokaivoista, joista verkoston korjauksen yhteydessä pääsi pieni määrä jätevettä vesijohtoverkostoon. Seuraukset olivat kuitenkin vakavat ja pitkäaikaiset.

Meillä Pieksämäellä ei tämänkaltaisia rakenteita ole käytetty. Meillä on vesijohtoverkon ilmanpoistot omissa kaivoissaan ja jätevesiverkoston ilmanpoistot omissaan. Tilannetta, jossa vesijohtoverkostoon pääsisi vettä viemäriverkosta ei siis ilmanpoistojen kautta voi tulla. Meillä on varmuuden vuoksi vielä muutettu alun perin kaksitoimisia venttiilejä yksitoimisiksi ja joitakin on kokonaan poistettu. Kaksitoiminen ilmanpoistoventtiili voi poistaa ilmaa putkesta ja myös se voi laskea sinne ilmaa alipainetilanteessa. Nämä on siis muutettu yksitoimiseksi.

Kaikesta huolimatta tarkastamme kuitenkin kaikki tiedossa olevat ilmanpoistoventtiilit ja teemme niihin tarvittavia korjauksia ja huoltoja vahinkojen välttämiseksi. Ilmanpoistoventtiilejä, joita olemme poistaneet käytöstä kunnostetaan ensi kesänä muutamia järjestämällä niihin tyhjennysputket ja uusimalla venttiilejä. Näitä  ilmanpoistoremontteja tullaan tekemään lähinnä Jäppilä-Pieksämäki siirtolinjalla, jossa ilman kertyminen etenkin sähkökatkojen seurauksena on ollut ongelma. Ilma ei ole hygienia ongelma vaan se aiheuttaa pärskimistä ja muuttaa veden maitomaiseksi joskin nopeasti kirkastuvaksi.

Vesijohtojen korjauksissa pyrimme aina tekemään työn niin, ettei verkosto pääse missään tapauksessa alipaineiseksi tai tyhjenemään. Vuotokorjaukset meillä tekee ammattitaitoinen oma työryhmä, korjauksia ei teetätetä kokemattomilla urakoitsijoilla. Vuotokohdan huuhtelu tehdään aina kun se on mahdollista tai tarpeen. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta vahinkoihin on varauduttava ja on varauduttu mm. hankkimalla siirrettäviä kloorausyksiköitä. Jopa ennakkohuuhteluja on joskus syytä tehdä alueen paloposteille, jos niistä aiotaan laskea verkostoon tulevaa ilmaa pois. Usein teemme korjattuun vuotokohtaan myös erillisen huuhteluyhteen. Siksi vuodon korjaus näyttää ulkopuolisen silmin joskus kestävän oudon pitkään, mutta sillekin on siis syynsä!

Ari Haikarainen

Pieksämäen Vesi

Verkostopäällikkö