Asematunnelin vesijohto sulkeutuu!

 

 

 

 

Asematunnelin remontin vuoksi asematunnelissa oleva vesijohto suljetaan. Tunnelissa olevan vesijohdon korvaava reitti tullaan poraamaan ratapihan ali samanaikaisesti kun aluelämmön putkia siirretään pois tunnelista. Asematunnelin vesijohdon sulkeminen aiheuttaa kaivannon Ratakadun jätevesipumppaamon läheisyyteen. Siihen tehdään myös asematunnelin työmaan tilapäinen vesiliitäntä. Ratakadun jätevesipumppaamon läheisyyteen rakennetaan myös palovesiasema.

Kaupungin puolella saadaan tunnelin vesijohto paineettomaksi venttiilillä, joka on JR-grillin läheisyydessä. Siitä kyllä hieman myöhemmin kaivetaan katu auki ja tehdään uutta vesijohtoa asemakadun suuntaan ja parkkipaikan sivuitse aliporauspaikalle, samalla rakennetaan myös uusi palovesiasema. Samaa reittiä, samaa kaivantoa hyödyntäen tulee myös aluelämmön lämpöjohdot.

Asematunnelissa olevien vesi- ja lämpöputkien kaivut tulevat aiheuttamaan mittavia liikennejärjestelyjä koko kesän ajan, joten on syytä opetella käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Asemakatu tulee katkeamaan kokonaan tuossa taxikopin nurkalla ja Myllykatukin todennäköisesti joksikin aikaa. Kaivutyöt ja liikennejärjestelyt tehdään omana työnä, ainoastaan aliporauksen tekee urakoitsija.

Vesijohdon sulkeminen tunnelista tulee hieman muuttamaan veden virtaussuuntia ja todennäköisesti aiheuttaa siten veden samentumista joissain verkoston osissa. Näin tullee tapahtumaan ainakin Myllykadulla ja Ratakadulla. Jos vesi on sameaa, niin siihen auttaa vain reilu juoksutus. Torniin saatanee kyllä riittävästi vettä Selkiöntien ja Tahiniemen alitusputkien kautta, mutta esimerkiksi vesijohtovuoto tai suurempi vedenkulutus saattaa aiheuttaa ongelmia työn aikana.

Kukkarojärvellä meillä on verkostomuutokset työn alla ja niiden pitäisi helpottaa veden virtauksia torniin. Töiden valmistuttua saadaan Jäppilän Matoniemestä tuleva vesi ohjattua paremmin Selkiöntien päässä olevalle radan alitusputkelle ja sieltä torniin. Näin tuo asematunnelin johdon sulkeminen ei pitäisi niin pahasti tuottaa ongelmia vedenjuoksuille.