Maaselän koulun vesijohdon ja viemärin siirto

13.3.2019

Alitusporaus saatiin tehtyä ja nyt päästään tekemään kytkentöjä! Poraamalla alitettiin Seunalantie jota ei siis tarvittu kaivaa poikki. Hankalaa se olisi ollutkin kun maa on roudassa ja liikenne pitää toimia.

 

Maaselän uuden koulun rakentamista varten on siirrettävä viemäri- ja vesijohtolinjat alta pois. Linjat ovat jääneet jo vanhankin koulun alle, mutta uuden alle niitä ei jätetä. Uusi koulu on suunniteltu entisen paikalle. Linjojen poistamiseksi on tehtävä kokonaan uusi vesi- ja viemärilinja ja samalla tehdään myös sadevesilinja riittävän syvälle.

Työ oli tovin pysäyksissä, kun alitusporauksessa oli ongelmia. Saatiin viimeinkin porarit työmaalle porausurakoitsijaa vaihtamalla. Entinen urakoitsija ei monista lupauksista huolimatta paikalle päässyt. Porauksen jälkeen jatketaan linjan rakentamista ja ellei jotain yllättävää tule, niin se tehdään loppuun saakka että pääseevät purkamaan vanhaa koulua pois.

Työmaan pysähtyminen ei tehnyt meille ongelmia, koska vanhan koulun purkuaikataulukin muuttui ja odotusaikana tehtiin Kukkarojärven siirtolinjaa Kukkarojärven vesilaitokselta kt 23 varteen. Muutos tuli tietenkin työohjelmaan, mutta työohjelman noudattamisessa ollaan hyvin joustavia muutenkin esim. olosuhteiden vuoksi.

Oheisessa kuvassa värjätyt linjat ovat uusia ja muut jäävät siten pois käytöstä. Venttiiliasennuksethan tuolla tehtiin jo aiemmin eikä uuden linjan rakentaminen enää aiheuta suurempia vesikatkoja.

Maaselkä

 

Ari Haikarainen

Verkostopäällikkö

0445882575